6977309276 Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη hyper.flooring@gmail.com

Βιομηχανικά Δάπεδα Πολίχνη Θεσσαλονίκη - Hyper Flooring Ι.Ν. Χρυσοστομίδης 1

Βιομηχανικά Δάπεδα Πολίχνη Θεσσαλονίκη - Hyper Flooring Ι.Ν. Χρυσοστομίδης 2

Βιομηχανικά Δάπεδα Πολίχνη Θεσσαλονίκη - Hyper Flooring Ι.Ν. Χρυσοστομίδης 3

Βιομηχανικά Δάπεδα Πολίχνη Θεσσαλονίκη - Hyper Flooring Ι.Ν. Χρυσοστομίδης 4

Βιομηχανικά Δάπεδα Πολίχνη Θεσσαλονίκη - Hyper Flooring Ι.Ν. Χρυσοστομίδης 5